Pánevní dno

Sem vložte podnadpis

Absolvováním certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence jsem získala zvláštní  odbornou způsobilost pro:

Fyzioterapii u dysfunkce pánevního dna a inkontinence 

Stresová inkontinece moči

Urgentní inkontinence moči

Inkontinence plynů a stolice

Močová inkontinence u mužů po operaci prostaty

Bolesti dolní části zad a kostrče

Funkční sterilita

Vyšetření funkce svalů pánevního dna fyzioterapeutem

Vyšetření probíhá u žen per vaginam, u mužů per rectum.

Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce fyzioterapeutem

Terapie dysfunkce pánve 

Terapie vyžaduje aktivní spolupráci klienta.  V případě nutnosti elektrostimulace svalů pánevního dna, je využíván přístroj Pericalm.

Máte-li jakékoliv dotazy neváhejte mě kontaktovat :)